fbpx Skip to main content

Sud u Sarajevu donio je 22. 12. 2022. godine presudu u procesu u kojem je Jasminko Halilović, direktor Muzeja ratnog djetinjstva, tužio za klevetu Simrug Media d.o.o. (izdavač magazina Stav) za laži o radu Muzeja ratnog djetinjstva, te radu direktora Halilovića, s ciljem zaštite kredibiliteta i imidža institucije i pojedinca, te s ciljem konačnog raskrinkavanja politički motivirane kampanje koja je 2020. godine vođena protiv Muzeja ratnog djetinjstva. Sud je neistinama i klevetom ocijenio najmanje 12 tvrdnji iznesenih protiv MRD i Halilovića, te naredio da mu se isplati odšteta. Ovom presudom Sud je kao neistine i klevetu ocijenio ne samo tvrdnje magazina Stav, već i tvrdnje Ministarstva kulture i sporta KS koje je prenio magazin Stav.

U septembru 2020. godine Muzej ratnog djetinjstva obavijestio je javnost o netransparentnom upravljanju sredstvima pri Ministarstvu kulture i sporta KS. Kako bi kaznili Muzej zbog toga, Ministarstvo kulture i sporta KS predvođeno ministrom Kenanom Alikadićem (SDA) pokrenulo je dotad neviđenu kampanju protiv jedne kulturne institucije, zasnovanu na desetinama laži i neistina. Te neistine prenijelo je preko 40 medija čime je nanesena nemjerljiva šteta Muzeju ratnog djetinjstva i njegovom osoblju. Muzej je tužio tadašnjeg ministra kulture Kenana Alikadića (SDA), te Vladu Kantona KS za klevetu, a taj proces je još uvijek u toku. Istovremeno, direktor Muzeja ratnog djetinjstva, Jasminko Halilović, koji je bio posebno dodatno klevetan u desničarskom magazinu Stav, tužio je ovaj medij za klevetu. Presuda u tom slučaju potvrdila je ne samo laži magazina Stav, već i da su saopćenja Ministarstva kulture i sporta KS koje je Stav preuzeo bila puna neistina i laži.

Sud je u tekstu presude utvrdio najmanje 12 laži koje je magazin Stav izrekao ili koje je izrekao ministar Alikadić, a prenio magazin Stav.

Nekoliko ključnih navoda iz ove presude:

Sud je presudio da su tuženi (magazin Stav) namjerno ili iz nepažnje iznijeli ili pronijeli izražavanje neistina, te da se to odnosi na:

 • iznos plaće tužitelja (Jasminka Halilovića),
 • etiketiranje tužitelja kao ratnog profitera,
 • tvrdnju da tužitelj sam određuje plate menadžmentu,
 • tvrdnju da su plate u MRD 10 puta više od plata ostalih direktora kulturnih institucija,
 • tvrdnju da je MRD godinama dobijao sredstva od Kantona Sarajevo (a činjenica je da su sredstva dobijena samo 2019. godine),
 • tvrdnju da MRD parazitira na kantonalnom budžetu.

Sud smatra klevetničkim i nedokazivim i sljedeće navode:

 • tvrdnju da se tužitelj uopće finansira iz kantonalnog budžeta,
 • tvrdnju da je MRD poduhvat ljudi koji su se dosjetile kako živjeti na račun građana KS,
 • tvrdnju da MRD profitira od ratne traume,
 • tvrdnju da MRD nema društveni značaj.

U presudi se navodi da je Sud iz materijalne dokumentacije nesporno utvrdio da:

 • dobivena sredstva od Kantona Sarajevo nisu korištena za plaću tužitelja (Jasminka Halilovića), niti bilo koga od menadžmenta (Muzeja ratnog djetinjstva),
 • da je iz finansijskog plana Muzeja za 2020. godinu tačno utvrđeno za šta se mogu koristiti sredstva KS, i da nisu tačni navodi da se mogu koristiti za isplatu plaća.

Konačno, Sud zaključuje da su u konkretnom slučaju iznošene tvrdnje koje se odnose na privatnost tužitelja i njegovu ličnost, kao i rad institucije čiji je on direktor, a da se radi o klevetničkim navodima koji nisu potkrijepljeni dokazima, te da takva diskusija ne doprinosi raspravi od javnog interesa. Sud je naveo da poštuje nalaze neovisnih vještaka koji su bili angažovani da utvrde činjenice u odnosu na materijalnu dokumentaciju.

Sud je naredio magazinu Stav da tužitelju isplati finansijsku odštetu, te da tekst presude objavi u magazinu Stav.

U komentaru na presudu Halilović je rekao: “Očekivao sam ovakvu presudu s obzirom da je baš sve što je izrečeno bila laž, nijedna tvrdnja nije bila istinita. Naravno, štetu koja je nanesena meni i Muzeju teško je nadoknaditi, ali je važno da onaj dio javnosti koji je možda bio izmanipuliran sada sa sigurnošću zna istinu. U tome je značaj ove presude. Nadam se da će ona ohrabriti druge kulturne radnike i institucije da ne šute o nepravilnostima u radu ministarstava bez obzira na neugodnosti koje to nosi sa sobom.”

Muzej ratnog djetinjstva zahvaljuje se javnosti za kontinuiranu podršku koju smo dobijali u toku ove klevetničke kampanje. Muzej ratnog djetinjstva izvijestit će javnost i o rezultatima drugog procesa poreknutog protiv tadašnjeg ministra kulture i Vlade Kantona Sarajevo.