fbpx Skip to main content

Muzej ratnog djetinjstva objavljuje poziv za učešće na Internacionalnom seminaru “Children in War” (Djeca u ratu), u ko-organizaciji MRD-a, HERMES-a i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), te u saradnji sa Fondacijom Anne Frank. Oslanjajući se na materijale iz kolekcija Muzeja ratnog djetinjstva i Kuće Anne Frank, seminar ima za cilj predstaviti različite edukativne pristupe prezentiranju tema rata i djetinjstva.

Kroz rad sa edukacijskim ekspertima i eksperticama iz MRD-a i Kuće Anne Frank učesnici i učesnice 3 vezana, cjelodnevna online seminara imat će priliku sticati nova znanja i razmjenjivati iskustva, te kreirati nove materijale i nastavne planove u skladu sa vlastitim potrebama i jedinstvenim kontekstom u kojem rade.

Napominjemo da je učešće u seminaru u potpunosti besplatno. Radni jezik seminara je engleski, uz obezbijeđen simultani prevod.

Realizacija seminara počinje na proljeće 2023. godine, a prva sesija održat će se 8. marta. Za više pojedinosti o datumima i programu pozivamo vas da pročitate tekst Poziva za učešće. Prijaviti se mogu svi nastavnici, edukatori, i drugi pojedinci koji rade s djecom, ali posebno ohrabrujemo učešće osoba koje podučavaju o historiji, demokratiji i civilnom društvu, te općenito djeluju u oblasti humanističkih i društvenih nauka. Kako biste se registrovali za učešće pratite link u nastavku

Uz vašu prijavu potrebno je priložiti kratko motivaciono pismo, u kojem navodite zašto želite učestvovati, te kako planirate koristiti nove uvide koje ćete steći na seminaru. Sve upite ili nejasnoće možete uputiti na email: merima.razanica@warchildhood.org

Seminar se realizuje uz pomoć sredstava dodjeljenih u okviru Erasmus+ granta.