Dobro došli u Centar za edukaciju o miru i pravdi Muzeja ratnog djetinjstva

  1. Pregledajte naše planove aktivnosti i nađite nešto što odgovara vašim ciljevima i potrebama.
  2. Preuzmite sve potrebne materijale i vodič koji vas korak po korak vodi kroz implementaciju aktivnosti.
  3. Implementirajte aktivnosti samostalno ili uz podršku edukatorica MRD.
  4. Javite nam kako je prošla implementacija i budite istaknuti na našim web-stranicama.

Šta mogu pronaći u Centru za edukaciju o miru i pravdi Muzeja ratnog djetinjstva?

Pored nekih osnovnih informacija, ovaj edukativni centar sadrži eksponate koji su dio velike kolekcije eksponata i videosvjedočenja Muzeja ratnog djetinjstva (MRD), ali i predložene planove aktivnosti koji su temeljeni na ovim eksponatima. Odabrani eksponati su raznoliki, od dnevničkih zapisa, preko pisama, do predmeta koji su djeci pružali utjehu u ratu. Poput eksponata, i predloženi planovi aktivnosti su raznoliki.

Većinu planova aktivnosti kreirali su eksperti za obrazovanje povezani sa Muzejom ratnog djetinjstva i partneri Muzeja. Tu je također i odjeljak “edukatorice za edukatorice”, koji su skup planova aktivnosti koje su razvili edukatori i nastavnici iz cijelog svijeta za druge edukatorice i nastavnice.

Centar za mirovnu edukaciju Muzeja ratnog djetinjstva nije zamišljen kao gotov proizvod. Biće konstantno ažuriran: novi planovi aktivnosti bit će pravljeni s vremena na vrijeme, na osnovu novih eksponata u kolekciji MRD-a, vaših utisaka o planovima aktivnosti i njihovom korištenju, te događaja u svijetu.

Kome su namijenjeni ovi materijali?

Centar za edukaciju o miru i pravdi Muzeja ratnog djetinjstva primarno je namjenjen nastavnicima/nicama i edukatorima/icama u osnovnim i srednjim školama, širom svijeta. Bilo da imaju mnogo iskustva ili ne, ovaj edukativni materijal će im pomoći kao izvor i prijedlog planova aktivnosti koje mogu realizovati sa učenicima.

Sadržaj Centra za edukaciju o miru i pravdi je sažet i pristupačan, te usmjeren na svakodnevnu praksu nastavnika/ca i edukatora/ica. Resursi koji se nalaze u centru za mirovnu edukaciju korisni su za nastavnike historije i građanskog vaspitanja, ali i za nastavnike iz oblasti drugih humanističkih i društevnih nauka, te umjetnosti i geografije.

Edukativni materijali su bazirani na predmetima koji se tiču konflikata širom svijeta, što ih približava svim učesnicima/cama, te ovim materijalima daje potencijal za globalni doseg. Predložene aktivnosti su namijenjene svim edukatorima/icama u formalnom ili neformalnom obrazovanju.

Nadamo se da će planovi aktivnosti i materijali dostupni u Centru za edukaciju o miru i pravdi MRD pomoći nastavnicama i edukatoricama iz različitih oblasti da ostvare svoje ciljeve.

Vrste aktivnosti

Iako je polazna tačka ovog obrazovnog alata učenje bazirano na predmetima (eksponatima), aktivnosti predložene na web stranici značajno variraju. Ipak, sve su povezane s praktičnom nastavom u najširem smislu te riječi. Tu su, naprimjer, predložene aktivnosti koje uključuju rad na izradi vremenskih linija, sprovođenje istraživanja od strane učenika, vođenje dnevnika, dramsku pedagogiju, kooperativno učenje, diskusiju i debatu, izradu video sadržaja, intervjuiranje roditelja i članova zajednice, itd. Za one sa manje iskustva u ovakvim metodologijama, postoje linkovi za dodatno učenje o njima.

Nastavnici i edukatori mogu odabrati i koristiti ponuđene materijale i planove aktivnosti na način koji se uklapa u ono kako već predaju o ratu i sukobima. Svaki plan aktivnosti može se koristiti izolirano ili kao serija aktivnosti koje zajedno pružaju više uvida u sukob i rat, posebno iskustva djece u vezi sa sukobom i ratom.

Šta je učenje temeljeno na predmetima?

Učenje temeljeno na predmetima (object-based learning) može se definirati kao oblik aktivnog i iskustvenog učenja koji od učenika traži interakciju s umjetničkim djelima, artefaktima, arhivskim materijalima ili digitalnim prikazima jedinstvenih predmeta u svrhu obrazovanja. Ovaj tip učenja nadmašuje tradicionalne metode jer zahtijeva da učenici promatraju prave ili virtualne predmete, rade s njima, i kroz ove interakcije razmatraju različita pitanja.

Prednosti učenja temeljenog na predmetima:

  1. Pružanje direktnog vizualnog povezivanja sa temom ili historijskim događajima, što pomaže učenicima da dovedu u vezu predmete sa događajima, mislima i emocijama.
  2. Prezentiranje informacija koje su često manje apstraktne i shvatljivije učenicima.
  3. Poticanje učenika da uključe više čula, posebno dodir, vid i miris, što rezultira sveobuhvatnijim iskustvom učenja.
  4. Stimuliranje različitih formi interaktivnog učenja.
  5. Pomaganje učenicima da se koncentrišu na jedan ili više predmeta, omogućavanje dubljeg razumijevanje višeslojnih priča povezanih sa predmetom, uključivanje kreatora, korisnika i vlasnika predmeta.
  6. Pružanje idealne prilike za podsticanje grupnih diskusija, ilustrirajući kako različite osobe mogu interpretirati predmete iz različitih perspektiva.

Nekoliko riječi opreza

Svako obrazovanje o ratu i sukobu može izazvati različite emocije. Iako je naš primarni cilj promovisati razumijevanje i empatiju, te su eksponati i aktivnosti u Centru za edukaciju o miru i pravdi MRD odabrani tako da angažuju mlade ljude na siguran način, također shvatamo da rad sa eskponatima povezanim s ratom i sukobom može izazvati negativne emocije poput anksioznosti i čak bijesa. Stoga može biti korisno uključiti školske psihologe i socijalne radnike gdje je to potrebno.

Koga mogu kontaktirati ukoliko imam dodatnih pitanja?

Naravno, moguće je da imate dodatnih pitanja o korištenju ili nakon korištenja ponuđenih alata. I mi bismo željeli čuti o vašim iskustvima s ovim materijalima kako bismo ih mogli poboljšati. Javite nam se na info@warchildhood.org.

BIBLIOTEKA PLANOVA AKTIVNOSTI

Ko je odgovoran?

Učenici razmišljaju o tome ko je odgovoran kada u ratu poginu ili budu ranjena nevina djeca i odrasli. Učenici iznose svoja mišljenja o tome koga smatraju odgovornim i diskutuju o tome.  Također diskutuju o tome šta misle koja je odgovarajuća kazna za takve postupke.

Kreiranje vremenske linije

Učenici će provesti internet istraživanje o detaljima vezanim za neki konflikt na osnovu dnevničkih zapisa. Zatim će napraviti vremensku liniju tog konflikta. Ova aktivnost poboljšava razumijevanje konflikata, njihovih uzroka i posljedica.

Pitanje izbjeglica

U ovom skupu aktivnosti učenici istražuju i raspravljaju o tome šta znaju i šta misle o izbjeglicama. Učenici će u sklopu aktivnosti istraživati o izbjeglicama na internetu i povezati istražene informacije sa svojom zemljom.

Propitivanje stereotipa

Tema ove aktivnosti su stereotipi, kako nastaju i šta se može učiniti da se suočimo sa njihovim negativnim posljedicama. Samorefleksija se u ovoj aktivnosti koristi da se postigne uvid u to kako se stereotipi manifestuju.

Stvari koje su važne – Pravljenje izložbe u učionici

Nekoliko predmeta iz kolekcije Muzeja ratnog djetinjstva se koriste da potaknu učenike na razmišljanje o ličnim predmetima i načinima na koje oni mogu pružiti utjehu i podršku u teškim vremenima. Učenici će raditi ka tome da naprave izložbu u učionici.

Rješavanje dilema

Učenici rješavaju dileme sa kojima se suočavaju u sopstvenom životu, kako bi stekli razumijevanje dilema sa kojima se mladi ljudi i njihove porodice suočavaju tokom rata.

Stvaramo promjene

Aktivnosti su usmjerene na mlade ljude koji uzimaju učešće u građanskim aktivnostima kako bi kreirali promjene u društvu. U sklopu aktivnosti učenici istražuju šta su drugi mladi ljudi radili prije njih, a potom poduzimaju potrebne korake da se i sami uključe u građanske aktivnosti.

Umjetnošću do refleksije i promjene

U ovoj aktivnosti će se koristiti 2 crteža iz rata u Ukrajini kao sredstvo za razvijanje empatije. Umjetnost i poezija/pisanje će se koristiti kao sredstvo za sagledavanje iskustava drugih ljudi, kao i sredstvo za sagledavanje ličnih osjećanja.

Dragi dnevniče, dragi prijatelju – Samodovoljnost kao vid otpora

Korištenjem odlomaka iz dnevnika dvoje mladih ljudi ovaj plan aktivnosti ima za cilj istražiti misli i osjećanja, kao i načine na koje dnevnici mogu biti sredstvo otpora. Učenici sagledavaju dnevnike djece koja su odrasla u ratu i načine na koje pisanje dnevnika može njima pomoći u životu.

Tinejdžerski dnevnici: Konflikt iz njihove perspektive

Učenici promišljaju o djeci u ratu koristeći se dnevničkim zapisima iz rata u BiH i Siriji. Učenici analiziraju dnevničke a potom zapise i vođenje dnevnika koriste kao sredstvo za samorefleksiju.

KORISNI SADRŽAJI

Dodatni materijali

Eksponati, priče, fotografije, video snimci i drugi materijali koje možete koristiti da obogatite ili prilagodite naše planove aktivnosti.

Sigurnost i blagostanje

Kada radimo sa djecom, njihova sigurnost i blagostanje su naš prioritet. Pogledajte i iskoristite našu sveobuhvatnu Politiku zaštite djece.

Edukatorice za edukatorice

Planovi aktivnosti razvijeni od strane edukatorica i edukatora koji sarađuju s Muzejom ratnog djetinjstva, a koje je muzejski tim odobrio za publikaciju u Centru za mirovnu edukaciju MRD.

Održane aktivnosti

Pogledajte šta su kolegice i kolege, edukatorice i edukatori iz cijelog svijeta, radili u svojim učionicama ili u drugim okruženjima gdje su mogli koristiti naše planove aktivnosti.