U glavnom gradu zemlje u kojoj je nastao, Muzej ratnog djetinjstva ima stalnu postavku posvećenu prevashodno iskustvima ljudi čija je djetinjstva obilježio rat u Bosni i Hercegovini 1990-ih godina. Danas Muzej u svojoj bh. kolekciji čuva preko 5.000 eksponata specifičnog značaja koji su prikupljeni direktno iz zajednice. Osim toga, Muzej je u BiH snimio i preko 300 sati audio i videosvjedočenja metodom oralne historije. Briga o svim ovim materijalima je prioritet u radu Muzeja ratnog djetinjstva, te zbog toga ostajemo fokusirani na dugoročnu prezervaciju, ali digitalizaciju, obradu i ustupanje prikupljenih materijala.

I dok bh. kolekcija MRD kontinuirano raste, Muzej također implementira i druge pojedinačne istraživačko-izlagačke projekte poput projekta “Djeca i genocid” implementiranog sa Memorijalnim centrom Srebrenica, odnosno projekta “Progovara(j)mo” implementiranog sa IOM-om. Ova dva projekta prvi su sistematski pokušaji dokumentaciji genocida u Srebrenici iz ugla djece, odnosno iskustava žena koje su kao djeca preživjele seksualno nasilje i djece rođene zbog rata. Samo projekt “Djeca i genocid” rezultirao je sa preko 70 sati videosvjedočenja i preko 100 prikupljenih ličnih uspomena.

Kolekcija Muzeja ratnog djetinjstva koristi se u istraživačke, izlagačke i edukativne svrhe. Svojom stalnom postavkom u Sarajevu Muzej nastoji:

  • Pružiti jedinstven uvid u dječiju perspektivu rata
  • Pomoći pojedincima i društvu da prevaziđe traumatična iskustva kroz:
  1. Pružanje prilike da ispričaju svoje priče, što iz iskustva MRD može podržati procesuiranje traume na ličnom nivou;
  2. Pružanje prilike za povezivanje sa drugima koji dijele slična iskustva, stvarajući osjećaj šire zajednice.

Prikupljeni materijali redovno su korišteni u istraživačke svrhe od strane naučnika i istraživača iz cijelog svijeta. Prepoznajući vrijednost mirovne edukacije, Muzej koristi prikupljene materijale i u svojim edukativnim radionicama za učenike svih uzrasta. Na ovim radionicama oni istražuju, preispituju i uče o značaju mira. Samo u BiH MRD radi sa više od 200 obrazovnih ustanova i sa hiljadama djece iz osnovnih i srednjih škola svake godine.

I ja sam bila izbjeglica

Na grad su već pucali… Tata je jedno veče došao kući i rekao: Sutra idete na more!

Spakovala sam kofer: kupaći kostim, sandale, dnevnik. Idemo na more! Ujutro smo se brat, mama, tetka i ja pridružili konvoju koji je napuštao grad. Idemo na more…  Konvoj su zaustavili ljudi sa crnim maskama. Tri dana su nas držali kao taoce. Da li ću ikada više vidjeti more? Dva mjeseca kasnije stigla sam u Holandiju. Još uvjek sam u Holandiji.  Sve moje uspomene su u ovom koferu.

Iva, rođena 1981.