Zajedno sa četiri partnerske organizacije (Basmeh & Zeitooneh, SadalSuud Foundation, From Syria with Love and Sawa Foundation), Muzej ratnog djetinjstva dokumentovao je iskustva preko 100 djece izbjeglica iz Sirije koja borave u Libanu. Ovo je bio prvi značajniji međunarodni projekt Muzeja ratnog djetinjstva nakon njegovog osnivanja u BiH.

Prikupljeni materijali korišteni su zatim za razvoj izložbe o iskustvu djece izbjeglica iz Sirije. Ovom izložbom Muzej nastoji:

  • Pružiti vrijedan uvid u dječiju perspektivu njihove trenutne situacije i statusa
  • Pomoći djeci da bolje razumiju i nose se sa svojim iskustvima kroz:
  1. Pružanje prilike da svoje lične priče podijele sa širim publikama, što im može pomoći da se osjećaju vidljivim
  2. Pružanjem prilike da se povežu sa drugima koji su imali slična iskustva, što im može dati osjećaj pripadnosti široj zajednici
  • Podići svijest, a posebno među građanima zemalja koje primaju izbjeglice, o potrebama djece izbjeglica, uslovima u kojim žive i njihovim iskustvima, konačno doprinoseći integraciji izbjeglica.

Izložba koju je Muzej ratnog djetinjstva predstavio 2018. godine bila je posebno relevantna u svjetlu izbjegličke krize koja je pokrenula pitanja o identitetu, granicama, toleranciji i empatiji. Ova izložba predstavila je različite aspekte iskustava djece izbjeglica iz Sirije, otkrivajući ne samo njihove poteškoće, već i njihovu snagu, kreativnost, te nadu za mirnu budućnost. Prezentirajući dječije priče i predmete, Muzej želi doprinijeti humanizaciji izbjeglica u očima zajednica koje se s njima susreću, što rezultira unapređenjem statusa djece izbjeglica u ovim društvima.

Izložba je predstavljena u Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu, a neki od eksponata i priča i na putujućim izložbama MRD. O izložbi su pisali neki od vodećih međunarodnih medija, ali i većina značajnijih medija na Bliskom istoku, uključujući i Sirijsku državnu televiziju.