S ciljem uspostavljanja i njegovanja kvalitetnog i poticajnog odnosa sa lokalnom zajednicom, ali i promoviranja muzeja kao dinamičnih i sigurnih prostora za sticanje novih spoznaja, MRD učestalo organizuje radionice za djecu i mlade koje se bave različitim temama, a koje se realizuju kako uživo tako i online.

Tokom ovih radionica djeca i mladi ulaze u dijalog sa muzejskim edukatorima, lokalnim umjetnicima, glumcima, IT i drugim ekspertima, te  učestvuju u aktivnostima koje su pažljivo prilagođene svakoj od radionica, a variraju od crtanja stripova i pravljenja origami ždralova do učenja o okolišu i dječijim pravima. 

Pored toga što nude zabavan sadržaj i priliku za kreativno izražavanje, radionice su osmišljene tako da omoguće djeci i mladima istraživanje i sticanje različitih vještina i iskustava, te upoznavanje s načinima na koje mogu biti u interakciji sa svojom užom i širom okolinom, a zatim i biti akteri društvenih promjena.