Putujuća izložba Muzeja ratnog djetinjstva je pažljivo dizajnirana adaptacija stalne postavke MRD. Putujuća izložba prezentira 35-45 ličnih priča i eksponata (od rastuće kolekcije od preko 5.000 eksponata), te multimedijalni dio sa videosvjedočenjima. Trajanje putujuće izložbe je od 7 dana do 12 mjeseci i može biti upotpunjeno dodatnim aktivnostima poput panel diskusija ili edukativnih radionica o izgradnji mira za djecu i mlade.

Putujuća izložba MRD je pažljivo osmišljena sa istom vodiljom kao i stalna postavka: da ponudi sveobuhvatan uvid u kompleksnost iskustva djetinjstva obilježenog ratom.

Ukoliko ste zainteresirani da ugostite našu putujuću izložbu u vaš muzej, galeriju, biblioteku ili drugi prostor, kontaktirajte nas na info@warchildhood.org.

Pop-up izložbe Muzeja ratnog djetinjstva

Želeći komunicirati sa što širim publikama van uobičajenih muzejskih i galerijskih prostora, MRD je razvio pop-up izložbe za zatvorene i otvorene prostore.

Pop-up izložbe su dostupne u različitim formatima i na različite teme, u zavisnosti od povoda organizacije izložbe, odnosno prostora u kojem je organizovana. Mogu trajati od jednog dana do mjesec dana. Neke od naših prethodnih pop-up izložbi su uključivale postore ličnih predmeta i priča djece na čija je djetinjstva utjecao rat, dok su drugim prilikama prezentirani stvarni eksponati u improviziranim postamentima. Pop-up izložbe MRD nekad imaju različit fokus, ali generalni cilj ostaje isti: pružiti široj publici mogućnost da nauči o djetinjstvima obilježenim ratovima, i njihovoj kompleksnosti. One su naš način da predstavimo našu kolekciju sa manjim logističkim zahtjevima.

Ukoliko želite ugostiti našu pop-up izložbu, kontaktirajte nas na info@warchildhood.org.

Očev brijač

Brijač za mene ima sentimentalnu vrijednost. Brijač je samo još jedan trag u vremenu, svjedok i uspomena na mog babu. Često sam kao mali gledao oca kako se brije i priprema za posao. Bio je prosvjetni radnik, uvijek obrijan i lijepo dotjeran. Brijač su nakon pada Srebrenice prenijele u ručnom prtljagu majka i sestra. Brižljivo je čuvan svih ovih godina. Koristio sam ovaj brijač par puta, ali nikad tako vješto kao moj babo. Uvijek bi se vratila sjećanja i uspomene na oca, njegovu neizmjernu ljubav i sretnu porodicu.

Emir, rođen 1979.