fbpx Skip to main content

Dobitnica stipendije “Lejla Hairlahović-Hušić” za 2021/2022. akademsku godinu je Anida Manko, doktorantica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu!

Fondacija “Muzej ratnog djetinjstva” u saradnji sa Fondacijom “Lejla Hairlahović-Hušić” podržat će jednokratnom stipendijom u iznosu od 3.000 KM izradu njene doktorske disertacije na temu “Primjena univerzalnog dizajna za učenje u muzeju”Istraživački prijedlog Anide Manko ocijenjen je kao visokokvalitetan, i najbolji u konkurenciji od preko 20 izvrsnih aplikacija.

Žiri je u obrazloženju odluke posebno istaknuo ogroman potencijal ovog istraživačkog projekta da “kroz promicanje pozitivnih praksi i jačanje saradnje između obrazovnih i kulturnih institucija doprinese unapređenju bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema, za koje se kontinuirano zalagala i sama Lejla Hairlahović-Hušić”.

Iz dostavljene aplikacije evidentno je da su i dosadašnje istraživačke aktivnosti aplikantice Manko značajno doprinijele razvoju kulture posjećivanja muzeja te njihovog prepoznavanja kao prostora stjecanja znanja. Žiri izražava uvjerenje da će potpuna implementacija projekta u budućnosti imati višestruku korist, kako za produbljivanje saradnje između obrazovnih i kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, tako i za sve učesnike u odgojno-obrazovnom procesu sa akcentom na djecu i mlade.

Zahvaljujemo se svim aplikantima i aplikanticama na dostavljenim istraživačkim prijedlozima. Pozdravljamo njihovu posvećenost naučno-istraživačkom radu i djelovanju, te smo uvjereni u njihov budući doprinos akademskoj zajednici i BiH društvu u cjelini. 

Stipendija “Lejla Hairlahović-Hušić” namijenjena je doktoranticama i doktorantima koji provode istraživanje u nekoj od oblasti društvenih nauka, a dodjeljuje se prvi put ove godine u spomen na prerano preminulu istraživačicu Muzeja ratnog djetinjstva Lejlu Hairlahović-Hušić (1983. – 2020). 

Obavijest o dobitnici stipendije